Vi anordnar i samarbete med övriga föreningar och samarbetsorganisationer prisvärda resor.

Inga resor planeras för närvarande.

Vi följer Folkhälsomyndighetens råd och återkommer med nya resor så snart omständigheterna så tillåter.