Höstmöte november

Publicerat 2021-11-12

Text och bild: Nisse Fält

Ordförande Börje Sturesson hälsar deltagarna välkomna och Sven Svensson för det till protokollet.


Cirka 35 medlemmar deltog i höstmötet.


Hannele Alström berättar om trygg-hetsboende och studiecirklar.

Kristina var en av vinnarna i lotteriet.

Cirka 35 stycken medlemmar av PRO Ärla-Stenkvista hade hörsammat inbjudan till höstmötet i Pingstkyrkans samlingslokal onsdag 10 november.

Mötet leddes av ordförande Börje Sturesson med hjälp av sekreteraren Sven Svensson och kassören Jan-Olof Karlsson. Vid mötet godkändes det styrelseårsmöte som hölls i februari samt verksamhetsplan, budget och medlemsavgift för 2022. Hannele Alström rapporterade från en informationsträff om trygghetsboende och om föreningens studiecirkelverksamhet. Lasse Pernblad informerade om att han och Agneta Pernblad deltagit i årets PRO-undersökning av matpriser. Mötets protokollförda del avslutades och en allsångsstund tog vid under ledning av Hannele Alström, Bernt Andersson och Lasse Pernblad med dragsspelsackompanjemang av Karl-Erik Karlsson. Efter allsången serverades stooora wienerbröd från ett finländskt hembageri i närheten av Eskilstuna. Mycket gott!

Lotteriet sköttes av Börje och Jan-Olof där många vinnare försåg sig från det omväxlande prisbordet.

Glada, nöjda och mätta mötesdeltagare skingrades i den begynnande höstskymningen. Tack alla som kom och alla som ordnade allt praktiskt.

Jan-Olof informerar om budgeten för 2022.

Bernt, Lasse och Hannele ledde allsången under dragspelsackom-panjemang från Karl-Erik.

Smaskiga wienerbröd från ett fin-ländsk hembageri nära Eskilstuna.