Årsmötet 2020

Publicerat 2020-02-26

Text och bild: Nisse Fält

Som vanligt ett välbesökt möte.

Syntolkarna Eva-Lena och Simone.

Nya styrelsen väljs fram under ledning av sekreterare Mia Moll, avgående ordförande Bengt Andersson och valberedningens sammankallande Lasse Pernblad.

Eirik Isene från Ärla Byaråd informerar om byarådets bostadsenkät.

Drygt 80 medlemmar deltog i PRO Ärla-Stenkvista årsmöte den 26 februari i Pingstkyrkans möteslokal i Ärla.

 Avgående ordförande Bengt Andersson ledde mötet som även textades på en stor skärm där två syntolkar skrev allt som sades. Detta inslag var mycket uppskattat hos våra medlemmar som har nedsatt hörsel.

Bengt Andersson lämnade på egen begäran ordförandeplatsen men kvarstår som styrelsemedlem. Börje Sturesson valdes till ny ordförande och Hannele Alström till studieorganisatör. Nils Larsson valdes till ny revisor. Se vår hemsida för den nya styrelsens sammansättning.

Bostadsfrågan för äldre har de senaste åren blivit ett aktuellt ämne och Eirik Isene och Calle Bergman från Ärla Byaråd informerade och visade deras webbaserade enkätundersökning.

Avgående ledamöter och förtroendevalda samt köksansvariga tackades med en blomma och uppskattade applåder från mötesdeltagarna.

Den välkomna fikastunden följdes av motionskortsdragning där Lilian Lundin blev månadens motionär. Börje Sturesson och Rolf Pettersson förrättade dragningen på möteslotteriet.

Tack alla som ordnade träffen och alla som kom! 

Calle Bergman från Ärla Byaråd.

Kökets Hjältar tackas för sina insatser.

Månadens Motionär Lilian Lundin.