BBR-resa till Muséet Malmahed

Publicerat 2019-09-11

Text och bild: Nisse Fält

Vi samlas i solen inför visningen.

Vi hälsas välkomna av Anders Halldén.

Intresserade museeibesökare.

Kaffe/te med smörgås på Plevnagården.

BBR (Börjes Billiga Resor) besökte Museet Malmahed onsdag 11 september.

Börjes Billiga Resor börjar att intressera sig för Sörmlands Hjärta (kommunen Flen) och inledde höstens program med ett besök i Malmköping och Museet Malmahed. 

På museet pågår utställningen Livet på heden där utvecklingen av Malmköping i allmänhet och Malmahed i synnerhet beskrivs med modeller, uppbyggda miljöer, gamla fotografier och diverse utrustning.

Vi var 30 PRO-medlemmar som hörsammat inbjudan och vi välkomnades av Anders Halldén som sedan guidade oss runt utställningen på ett föredömligt sätt.

Efter det intressanta besöket på museet intogs gemensamt smörgås med kaffe/te på intilliggande Plevnagården.

Ytterligare en dag med trevlig samvaro med andra seniorer tack vare PRO. Tack alla som var där och framför allt tack till Börjes Billiga Resor.

Vi ser fram emot nästa besök som går till Rockelstad slott och Sigridslunds Café onsdag den 9 oktober. 

Spännande historia om Malmahed.

Nöjda gäster.

Efter guidningen var det "fria övningar".

Det finns mycket att prata om.

Börje tackar guiden Anders för hans kunniga och trevliga visning.

Agneta ler nöjt efter det väl genomförda arrangemanget.