Träslöjd

Slöjdintresserade samlas i Ärla skolas slöjdsal fredagar 8:30 - 11:30 under de veckor undervisning bedrivs i skolan.

För ytterligare upplysningar kontakta Sven Svensson 070-314 73 51.