Skapande Händer

Skapande Händer är en studiecirkel som medger en rad olika verksamheter som har med något slags handarbete att göra, enkel slöjd, teckna, måla m.m.

Verksamhetens bedrivs i Åsborgens samlingssal som medger stora avstånd mellan deltagarna. 

För ytterligare upplysningar kontakta Hannele Alström 070 8337530.