Matlagning

Matlagningscirklar för "gubbar" genomförs varje torsdag under hösten i Pingstkyrkans kök. Cirklarna genomförs i två grupper.

För ytterligare upplysningar kontakta cirkelledarna.

Grupp 1: Sven Svensson 070-314 73 51

Grupp 2: Bo Lagerfalk 070-219 52 85 eller Bengt Andersson 070-293 15 21.