Den planerade starten för Matlagning för herrar grupp ett torsdag 27/1 och Gemensam promenad i Ärla är framflyttad till torsdag 10/2.

På grund av rådande Corona-restriktioner så är den planerade starten för Matlagning för herrar och Gemensam promenad i Ärla framflyttade till torsdag 10 februari.


Den planerade månadsträffen onsdag 26 januari är inställd!

På grund av rådande Corona-restriktioner så är den planerade månadsträffen onsdag 26 januari inställd. 

Vad gäller det planerade årsmötet onsdag 23 februari så är det idag oklart om det kan genomföras. Vi kommer att

meddela detta här på hemsidan så snart beslut tagits.


Byte av hemsida

Ärla-Stenkvista PRO kommer under januari 2022 att avveckla sin hemsida på arla-stenkvista.one och återgå till hemsideplattformen hos PRO. Hemsidan hos PRO ser annorlunda ut men innehållet är i allt väsentligt lika som tidigare.

För att nå hemsidan söker ni via pro.se eller skriver in https://pro.se/distrikt/distrikt-sodermanland/samorganisationer/samorganisation-eskilstuna/foreningar/arla-stenkvista.html i sökfönstret.

I samband med byte av hemsideplattform så ändras vår e-postadress till arla-stenkvista@pro.se.